Outplacement Coach

Outplacement coaching richt zich op het krijgen van energie en vertrouwen om een nieuwe weg in te slaan. Ik bied professionele begeleiding voor mensen die met ontslag bedreigd worden, boventallig verklaard zijn of noodgedwongen op zoek zijn naar een nieuwe werkomgeving.

Het is een ingrijpende gebeurtenis waarbij het belangrijk is dat iedereen die dit betreft, goede hulp krijgt. Dit is dan ook een van de redenen waarom het voor de wet sinds 1 juli 2015 verplicht is om als werkgever een transitievergoeding te betalen. Op het moment dat medewerkers gebruik maken van outplacement coaching die door hun werkgever wordt aangeboden, kunnen de kosten voor het traject onderdeel uitmaken van de transitievergoeding. Buiten dit aspect zorgt u er door het aanbieden van outplacement coaching voor dat uw medewerkers beter voorbereid op zoek kunnen gaan naar een nieuwe uitdaging.