De Bedrijfscoach

U weet hoe belangrijk het is dat uw medewerkers optimaal presteren en plezier hebben in hun werk. Toch kan het zomaar gebeuren dat een medewerker niet goed in zijn vel zit. Dat kan vele oorzaken hebben. Overspannen door werkstress. Een burn-out. Een arbeidsconflict. Maar ook ongewenste omgangsvormen op de werkvloer of problemen thuis zorgen ervoor dat een medewerker niet optimaal functioneert. Zoiets heeft altijd gevolgen voor de sfeer op de werkvloer. Op zo’n moment kan het lonen om een bedrijfscoach in te schakelen. De bedrijfscoach begeleidt en coacht medewerkers met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting.


Als werkgever wil je dat je werknemers zo goed mogelijk inzetbaar zijn. Nu en in de toekomst. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Soms ervaren medewerkers knelpunten in werk of privé. Dan is het prettig als iemand je helpt om die knelpunten op te lossen.

De bedrijfscoach is er zowel voor problemen die voortvloeien uit de werksituatie en uit de privé-situatie. Te denken valt aan verstoorde arbeidsverhoudingen, reorganisaties, ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk. De meerwaarde van bedrijfscaoching zit in het activeren van medewerkers met als doel de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De bedrijfscoach zoekt hierbij een nauwe samenwerking met de leidinggevende en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt betrokken om eventuele medische problematiek tijdig boven tafel te krijgen. De medewerker wordt door de bedrijfscoach geholpen inzicht te krijgen in zijn problematiek. Daarnaast worden vaardigheden geleerd om zelfstandig problemen te hanteren en op te lossen. Zo kan de medewerker actief aan de slag en het heft weer in eigen handen nemen. De begeleiding kan op individueel niveau aangeboden worden, maar ook op groepsniveau.