kennis in mensenwerk

Coaching

Coachen is het begeleiden van mensen bij het vinden van antwoorden op vragen die voor hen op dit moment belangrijk zijn. Vaak hebben deze vragen betrekking op het werk. Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling die leidt tot het zelf maken van keuzes, het initiëren van veranderingen en het nemen van verantwoordelijkheid.

Voor coaching geloof ik in: coachen op basis van iemands biografie; dat wil zeggen, niet alleen kijken naar de vraagstelling, maar naar de hele mens, zijn verleden, zijn aard, zijn wensen/verlangens, zijn levens- en werkervaringen, valkuilen, uitdagingen en het potentieel aan waardevolle kwaliteiten waarover iemand beschikt.

Open, bewust en aandachtvol aanwezig zijn, uitdagen, confronteren, 'de waarheid waar laten zijn', maar ook oprechte zorg en betrokkenheid zijn voor mij kernwaarden binnen een coachtraject.

Dit alles leidt er toe dat zichtbaar wordt welke patronen van waarnemen, interpreteren en redeneren tot nu toe eigen zijn gemaakt. Vervolgens wordt ruimte gemaakt om nieuwe aanpakken te ontwikkelen, die leiden tot effectiever handelen en zorgen voor inzicht in opties voor een bevredigend toekomstperspectief.